සම්බුද්ධ ශාසනය අතුරුදහන් කරන්නෝ…

//සම්බුද්ධ ශාසනය අතුරුදහන් කරන්නෝ…

සම්බුද්ධ ශාසනය අතුරුදහන් කරන්නෝ…

අධර්මයට එදිරි ශ්‍රාවක කාහල නාදය සියල්ලෝ අසත්වා!

සුගත තථාගතයන්ගේ නිර්මල බුද්ධ භාෂිතය විකෘති කරන්නන් පිළිබඳව පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් විසින් කරන ලද ධර්මානුකූල හෙළිදරව්ව. පින්වත් මිතුරනි, ඔබ අප වෙසෙන මේ සසර බොහෝ බියකරුයි, නපුරුයි , අසාධාරණයි. වරදින්නමයි ඉඩ, වරද්දන්නමයි සුදානම… අප ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මය නුවණින් විමසිම ම යි රැකවරණය පිණිස පවතින්නේ… සද්ධර්ම ප්‍රතිරුපකයින්ගෙන් ප්‍රවේසම් වන්න… සුමිතුර මේ ඔබ වෙනුවෙන් පිදෙන, අපගේ කලණ මිතුරු යුතුකමයි , ශ්‍රාවක වගකීමයි…

2018-07-21T07:57:29+00:00February 17th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , |