පුරාවිද්‍යා උරුමය විනාශ කරමින් හිස ඔසවන නැගෙනහිර අන්තවාදය.

2020-12-19T09:01:16+00:00December 19th, 2020|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , , , , , |

බුදු දහමින් පෝෂණය වූ ශ්‍රේෂ්ඨ අතීතයකින් හෙබි සිංහලයෝ සම්බුද්ධ ශාසනයේ [...]