සම්බුදු බලෙන් දිවි රැකගත් පුංචි පුතා

2018-02-27T14:56:16+00:00February 27th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

ඔන්න ඒ කාලේ එක බ්‍රාහ්මණයෙකුට දාව පුංචි පුතෙක් උපන්නා..හා [...]

බුදු වදන පටලැවීම පාපයකි

2018-02-26T09:14:28+00:00February 26th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

තමනුත් පටලැවී අනුන්වද නොපටලවනු පිණිස. අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්මය [...]

මරණය අනිත්‍ය ද ?

2018-02-24T15:16:29+00:00February 24th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පච්චය සූත්‍රයේ දී "ජරාමරණං අනිච්චං..." කියා දේශනා [...]

අත්ත හා අත්ථ | නිර+අපේක්ෂකත්වයේ මඟ තුලින් සිදුකල වැරදි නිවැරදි කර ගනිමු!

2018-07-21T07:54:08+00:00February 23rd, 2018|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , |

සුගත තථාගතයන්ගේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය මෙතුවක් කල් නොනැසී පවත්වාගෙන [...]

අධර්මවාදීන් අතින් වැනසෙන ශ්‍රී මුඛ බුද්ධ භාෂිතය…

2018-02-21T09:00:43+00:00February 21st, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

බුදුදහම විකෘති වන ආකාරයට ඇතැම් චීවරධාරීන් විසින් විවිධ අදහස් [...]

සියල්ල අනිත්‍ය ලෝකේ සම්බුද්ධ ශාසනය රැකිය යුතුද?

2018-02-19T13:29:22+00:00February 19th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , , |

අද ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් තම තමන් ගේ පුද්ගලික ජීවන [...]

සැබෑ බුද්ධ වචනය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

2018-02-19T18:10:07+00:00February 18th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නාමයෙන් විවිධ මතවාද හැම තැනම [...]

අනිච්ච යන බුදු වදනෙහි අරුත

2018-02-16T12:10:51+00:00February 16th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

"අනිච්ච" යන බුදු වදනෙහි අරුත අපට කැමති පරිදි වෙනස් [...]

Go to Top