විභජ්ජවාදයෙන් සද්ධම්ම ප්‍රතිරූපකයන්ට රතු එළියක්…!

//විභජ්ජවාදයෙන් සද්ධම්ම ප්‍රතිරූපකයන්ට රතු එළියක්…!

විභජ්ජවාදයෙන් සද්ධම්ම ප්‍රතිරූපකයන්ට රතු එළියක්…!

“මම, පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට මතක් කරනවා අප්‍රමාදී බව අපි ආරම්භ කරමු මෙතනින්. කොහොමද?, පරියප්ති ශාසනයට අත තබන්න කිසිවෙකුටත් ඉඩ නොදෙනවා මම ජීවත්ව ඉන්නතාක් කියන තැනකින්. මගේ චීවරය බුදු හාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන්. මගේ චීවරය ධර්මය වෙනුවෙන්. මගේ චීවරය සංඝ රත්නය වෙනුවෙන්. මගේ ජීවිතය තුණුරුවන් වෙනුවෙන්.
පින්වත් ස්වාමීන් වහන්ස, කාමය වෙනුවෙන්, කාමය අහිමි වීමෙන්, කාමය නැති වීමෙන්, මේ ලෝකයා වහ බොනකොට, කෝච්චියට පනිනකොට, බෙල්ලේ වැල දාගන්නකොට, අපිට තුණුරුවන් වෙනුවෙන් අපවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ තමයි ඉහලම වටිනාකම, ඉහළම දේ. ඒ හේතුවම, ඒ හේතුවම නිවන් දකින්න වහා නිවන් දකින්න පාරමිතාවක් වෙයි. ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් ශාසනයට කළ පාරමිතාවක් වෙයි!”

සෑම බෞද්ධයෙක්ම සවන්දිය යුතු දේශනාවක් ….

විශේෂ පුන්‍යයානුමෝදනාව –

මේ පැහැදිලි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේට අපි නමස්කාර පූර්වකව පින් අනුමෝදන් කර සිටිමු. උන් වහන්සේට තව චිරාත් කාලයක් අප සියලු දෙනා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ධර්මය දේශනා කිරීමට ශක්තිය, ධෛර්යය නිරෝගී බව උදාවේවා!!!

තෙරුවන් සරණයි!