අරයා මේක කරන නිසා මම උදව් කරන්නේ නෑ කියන අසත්පුරුෂයෙකු ද ඔබ?

ධර්ම දානය ගැන ඔබ කිසිදා නොඇසූ කතාවක්…

තෙරුවන් සරණයි!!!

උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයත් එය රැකි ජාතියත් ඒ ජාතිකට ඇති එකම රටත් රැකගැනීමේ මහඟු කර්තව්‍යයට අප හා එක්වන්න..

👍 subscribe to our Youtube channel

👍 Us www.facebook.com/Shrawakaa

මෙය හැකිතාක් පිරිස් අතර බෙදාහරින්න.

:::::: ශ්‍රාවක ::::::: වෙබ් අඩවිය : www.shrawaka.com