ඇත්ත ප්‍රශ්නය කථා කරමු

//ඇත්ත ප්‍රශ්නය කථා කරමු

ඇත්ත ප්‍රශ්නය කථා කරමු

ඉස්ලාම් අන්තවාදයේ සැබෑ ස්වරූපය…

සියලූම දෙනා විසින්ම අනිවාර්යයෙන්ම නැරඹිය යුතු වටිනා වීඩියෝවකි…..

උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයමත් එය රැකි ජාතියත් ඒ ජාතිකට ඇති එකම රටත් රැකගැනීමේ මහඟු කර්තව්‍යයට අප හා එක්වන්න. 👍 මෙය හැකිතාක් පිරිස් අතර බෙදාහරින්න.