කලකට ඉහතදී නාමරූප බඩ එළිය ගොස් නිරුද්ධ වනවා යැයි පැවසූ අසත්පුරුෂයෙකු මේ වන විට තම මතය කය පමණක් පිරිසිදු වන බවට සංකෝචනය කරමින් එය තහවුරු කිරීමට බුද්ධ දේශනාවද විකෘති කරමින් පොත පෙන්වා පොත් පෙරළයි.

තථාගතයන් වහන්සේට අභූතයෙන් චෝදනා කරමින් නිග්‍රහ කරමින් උන් වහන්සේට කාය පාරිශුද්ධත්වයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බඩ එළිය ගිය බවක් වළස්මුල්ලේ අභය හාමුදුරුවෝ කියයි.

ත්‍රිපිටකය දිග හැර තමන් සාක්ෂි පෙන්වන්නේ යැයි පවසමින් මහාපරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ පවසන කාය පාරිශුද්ධත්වයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයෙන් රන් වන් පැහැයෙන් දීපිතිමත්ව දිදුලන එක් අවස්ථාවක් උපුටා දක්වයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සම්මා සබුද්ධත්වයට පත් වූ විටත් පිරිනිවන්පාන දවසේත් සිදුවන මේ සුවිශේෂි සිදුවීම වරදවා ගත් වළස්මුල්ලේ අභය හිමි පවසන්නේ කාය පාරිශුද්ධත්වය යනු හොටු කඳුලු පෙරීම් සහ බඩ එළිය යෑමක් බවයි.

තමන් කියා දෙන භාවනාවෙන් මෙසේ හොටු කඳුලු පෙරීම් බඩ එළිය යෑම් සිදුවන්නේ කය පිරිසිදුවීමක් වශයෙන් යැයි පවසයි.

තවද එතැනින් නොනැවතෙන වළස්මුල්ලේ අභය හාමුදුරුවෝ නිවන් දැකීම පහසුව පිනිස බඩ විරේකයට බෙහෙත් ගෙන ආනන්ද හිමියන් භාවනාවට ගිය බවක් අසා ඇති බවට ද එනිසා නිවන් දැකීමට පහසු වූ බවට ද ඉඟි කරයි.

තමන්ට ද බඩ එළිය යන බව පවසන පෙරේතයන්ගේ ග්‍රහණයට අසු වූ මුළා වූ අනුගාමිකයන් ” ඊසි නිවනක් ” ගැන පවසන අතර මේ සියලු දෙනාම තථාගතයන් වහන්සේට ශ්‍රී සද්ධර්මයට නිග්‍රහ කිරීමෙන් මරණින් මතු නිරයගාමී වනු නිසැකයි!

තෙරුවන් සරණයි!!!