පිරිත

පිරිතෙහි බලය ලැබෙන්නේ ඝණ පිහිටුවීමෙන් ද? සත්‍ය බලයෙන් ද?

2018-11-06T08:03:16+00:00November 6th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්, සදහම් ලිපි|Tags: , |

”ස්වාමීනී, නාගසේනයන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මෙය වදාරණ ලද්දේ [...]

සම්බුදු බලෙන් දිවි රැකගත් පුංචි පුතා

2018-02-27T14:56:16+00:00February 27th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

ඔන්න ඒ කාලේ එක බ්‍රාහ්මණයෙකුට දාව පුංචි පුතෙක් උපන්නා..හා [...]

Go to Top