සදහම් ලිපි

මේ යුගයේ මනුලොව රහතන් වහන්සේලා වැඩසිටී ද ?

2018-11-06T07:48:45+00:00November 6th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , |

බුද්ධ වචනයේ විමසුම ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොවට පහළ වූයේ [...]

පිරිතෙහි බලය ලැබෙන්නේ ඝණ පිහිටුවීමෙන් ද? සත්‍ය බලයෙන් ද?

2018-11-06T08:03:16+00:00November 6th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්, සදහම් ලිපි|Tags: , |

”ස්වාමීනී, නාගසේනයන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මෙය වදාරණ ලද්දේ [...]

නිතර තිසරණය සිහිකරන්නට සොඳුරු විදිහක්…

2018-08-10T05:19:34+00:00August 10th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

ගෞතම බුදු සසුනේ පිහිට පිළිසරණ ලැබීම තමයි අප කාගේත් [...]

Go to Top