සම්බුදු වදන් සුරක්ෂිත කළ දෙවන ධර්ම සංගායනාව

2018-09-06T05:54:24+00:00September 6th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්, සදහම් ලිපි|Tags: , , |

කාලාශෝක රජු මගධයෙහි අභිෂේක ලබා දස අවුරුද්දක් ගත වූ [...]