රැඩිකල්

/Tag: රැඩිකල්

ශ්‍රද්ධාව නසන බෙල්ලන්තර න්‍යාය

2018-09-11T01:52:56+00:00September 11th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , , , |

ගත වූයේ සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් වසර දෙදහස් පන්සිය ගණනක් පමණි. [...]

රැඩිකල් නිරාගමිකයන්ගේ සිංහල බෞද්ධ විරෝධී වියරුව!

2018-08-31T04:01:00+00:00August 31st, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , , , |

කාල් මාක්ස් නම් චින්තකයා විසින් පහර ගැසුවේ තත්කාලීන වැඩවසම් [...]