රහතන් වහන්සේලා

මේ යුගයේ මනුලොව රහතන් වහන්සේලා වැඩසිටී ද ?

2018-11-06T07:48:45+00:00November 6th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , |

බුද්ධ වචනයේ විමසුම ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොවට පහළ වූයේ [...]

සම්බුදු වදන් සුරක්ෂිත කළ දෙවන ධර්ම සංගායනාව

2018-09-06T05:54:24+00:00September 6th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්, සදහම් ලිපි|Tags: , , |

කාලාශෝක රජු මගධයෙහි අභිෂේක ලබා දස අවුරුද්දක් ගත වූ [...]

සම්බුදු වදන් සුරක්ෂිත කළ පළමු ධර්ම සංගායනාව

2018-08-16T06:41:26+00:00August 16th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්, සදහම් ලිපි|Tags: , , |

අද අප සිත පහදවා ගන්නේ උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා විසින් [...]

විකල්හි දානය වළඳත් ද?

2018-02-06T18:23:53+00:00February 6th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

නමෝ බුද්ධාය..! "විනයෝ නාම සාසනස්ස ආයු. විනයෝ ඨිතෙ ශාසනං [...]

Go to Top