රට දැය සමය

/Tag: රට දැය සමය

මුස්ලිම් අන්තවාදයට යට වූ ඇහැලේපොල කුමාරිහාමි මාවතේ අභිරහස් කථාව………..

2019-06-18T03:13:17+00:00June 18th, 2019|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , , |

මහනුවර වැව රවුමේ ලක්සල අසළින් පහළට ඇදෙන මාර්ගය මෙයින් [...]

තෙරුවන් සරණ ගිය ශ්‍රාවකයා.. ජාතියත් සසුනත් නැසෙන මොහොතේ කුමක් කල යුතුද ?

2019-05-30T08:25:42+00:00May 30th, 2019|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , , |

ධර්මය පුරුදු කරන්නට වීරිය කරන බොහෝ දෙනෙක් අද වන [...]

ම්ලේච්ඡ ඉස්ලාම් අන්තවාදයට කෙසේ මුහුණදිය යුතු ද?

2019-05-30T08:08:37+00:00May 30th, 2019|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , |

ශ්‍රාවක අපගෙන් විශේෂ යෝජනාවක්.... "හතුරෙකු තබා කුරාකූහුඹුවෙකුවත් ඝාතනය කිරීමට [...]