මහාවංශය

/Tag: මහාවංශය

සුද්දො පිලිගත්ත සිංහලයින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයන්ගේ පරම්පරා කථාව

2019-07-20T05:47:05+00:00July 20th, 2019|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , |

"හතුරෙකු තබා කුරාකූහුඹුවෙකුවත් ඝාතනය කිරීමට අපගේ ධර්මයෙන් අපට අවසර [...]