අකාල ජීවිත අනතුරු වලකන ගෞතම බුදුසසුනේ බ්‍රහ්ම මන්ත්‍රය

2020-03-09T15:47:26+00:00March 9th, 2020|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , |

විශේෂයෙන් ගමන් බිමන් යෑමේදී මෝර පිරිත සිහිකිරීම අත්‍යවශ්‍යයෙන් ම වටී. [...]