නිරපේක්ෂකත්වයේ මඟ

/Tag: නිරපේක්ෂකත්වයේ මඟ

හිටපු සාමනේර නම ගරහා කරනා කවුරුන්ද මේ “ලොක්කා” ?

2019-03-18T02:33:48+00:00March 18th, 2019|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , |

පැවිද්ද ලබා වැඩිකාලයකුත් නැතිව සාමණේර පැවිද්දෙන් හිඳ කරපු ධර්ම [...]

අමනුෂ්‍යයින් ඇඟට රිංගවා නිවන් යවන අරුම පුදුම කෙමන…

2019-03-02T02:39:54+00:00March 2nd, 2019|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , , |

එයා දැන් නිවනේ ශාන්තිය ලබලා......... වහරක අධර්මයේ ප්‍රෝඩාව ආරම්භ [...]

අතීසාර නිකායේ බඩ යන භාවනාව හරහා ශාස්තෘන් වහන්සේට කල ගැරහුම

2018-07-21T07:50:03+00:00June 29th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , |

කලකට ඉහතදී නාමරූප බඩ එළිය ගොස් නිරුද්ධ වනවා යැයි [...]