ව්‍යාජ රහතුන්ට සුදු හුණු ගෑමේ අමුතුම කලාව…

2018-10-18T14:09:03+00:00October 3rd, 2018|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , |

කලකට ඉහත රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමිපාණන් වහන්සේගේ අභිධර්මය මූලික ග්‍රන්ථ [...]