බුද්ධඝෝෂ හිමි ත්‍රිපිටකය කණපිට පෙරළුවා වත්ද ???

2018-08-07T05:02:44+00:00August 7th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , |

තුන්වන ධර්ම සංගායනාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඒ අසිරිමත් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ [...]

බුදු වදන පටලැවීම පාපයකි

2018-02-26T09:14:28+00:00February 26th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

තමනුත් පටලැවී අනුන්වද නොපටලවනු පිණිස. අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්මය [...]

මරණය අනිත්‍ය ද ?

2018-02-24T15:16:29+00:00February 24th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පච්චය සූත්‍රයේ දී "ජරාමරණං අනිච්චං..." කියා දේශනා [...]

අනිච්ච යන බුදු වදනෙහි අරුත

2018-02-16T12:10:51+00:00February 16th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

"අනිච්ච" යන බුදු වදනෙහි අරුත අපට කැමති පරිදි වෙනස් [...]

අනිත්‍ය නම් දුකයි ද? සැපයි ද ?

2018-02-11T13:39:04+00:00February 11th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

ලෙඩක් සෑදි සුව වූ විට සැපක් දැනේ - එසේ නම් [...]

වහරක වාදය බිඳහෙලන රහතන් වහන්හසේගේ වේදනාව

2018-02-11T12:07:41+00:00February 11th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

මේ කතාව වහරක ලබ්දියෙ වැරදි පෙන්වා දෙන්නක් . මේ [...]

වහරකවාදීන් වෙනස්කල තිලකුණ

2018-02-11T08:47:41+00:00February 11th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

මා හට මෙ සටහනේ මුල් කොටස ලියා එව්වේ [...]

අධර්මවාදීන් ගෙන් සම්බුද්ධ ශාසනය රැකගනිමු

2018-02-05T15:20:06+00:00February 5th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |

පුජ්‍යපාද මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් 2018. 01. 28 දින [...]

Go to Top