සදහම් ලිපි

/සදහම් ලිපි
සදහම් ලිපි2018-02-06T16:27:30+00:00

පිරිතෙහි බලය ලැබෙන්නේ ඝණ පිහිටුවීමෙන් ද? සත්‍ය බලයෙන් ද?

November 6th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්, සදහම් ලිපි|Tags: , |

”ස්වාමීනී, නාගසේනයන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මෙය වදාරණ ලද්දේ [...]

සම්බුදු වදන් සුරක්ෂිත කළ දෙවන ධර්ම සංගායනාව

September 6th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්, සදහම් ලිපි|Tags: , , |

කාලාශෝක රජු මගධයෙහි අභිෂේක ලබා දස අවුරුද්දක් ගත වූ [...]

සම්බුදු වදන් සුරක්ෂිත කළ පළමු ධර්ම සංගායනාව

August 16th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්, සදහම් ලිපි|Tags: , , |

අද අප සිත පහදවා ගන්නේ උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා විසින් [...]