ශ්‍රාවක විඩියෝස්

Home/ශ්‍රාවක විඩියෝස්

සුද්දො පිලිගත්ත සිංහලයින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයන්ගේ පරම්පරා කථාව

2019-07-20T05:47:05+00:00July 20th, 2019|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , |

"හතුරෙකු තබා කුරාකූහුඹුවෙකුවත් ඝාතනය කිරීමට අපගේ ධර්මයෙන් අපට අවසර [...]

සිහලුනි, සිංහලයෙක් වෙලා ඔබ උපන්නේ ඇයි ?

2019-07-18T15:29:48+00:00July 18th, 2019|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , |

"හතුරෙකු තබා කුරාකූහුඹුවෙකුවත් ඝාතනය කිරීමට අපගේ ධර්මයෙන් අපට අවසර [...]

රටත් ජාතියත් සසුනත් රැකගැනීම වෙනුවෙන් දරුවන් වැදිය යුතුද ?

2019-07-18T15:26:59+00:00July 18th, 2019|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , |

සම්මාදිඨියෙන් යුතු තෙරුවණ් සරණ ගිය සිංහල බෞද්ධයින් රටත් ජාතියත් [...]

ම්ලේච්ඡ ඉස්ලාම් අන්තවාදයට කෙසේ මුහුණදිය යුතු ද?

2019-05-30T08:08:37+00:00May 30th, 2019|Categories: ශ්‍රාවක විඩියෝස්|Tags: , , , |

ශ්‍රාවක අපගෙන් විශේෂ යෝජනාවක්.... "හතුරෙකු තබා කුරාකූහුඹුවෙකුවත් ඝාතනය කිරීමට [...]