වහරක වාදය බිඳහෙලන රහතන් වහන්හසේගේ වේදනාව

//වහරක වාදය බිඳහෙලන රහතන් වහන්හසේගේ වේදනාව

වහරක වාදය බිඳහෙලන රහතන් වහන්හසේගේ වේදනාව

මේ කතාව වහරක ලබ්දියෙ වැරදි පෙන්වා දෙන්නක් . මේ කතාව / සටහන සදහා අවශ්‍ය ප්‍රධාන වස්තූ භීජය නැතහොත් ප්‍රධාන තර්කය ගොඩනැගුවෙ මගේ මිත්‍ර Lochana Prematungaලෝචන ප්‍රේමතුංග. ……… වහරක වාදීන් කියන්නේ අනිත්‍ය යනු කැමති සේ පවත්වගන්න බැරිකමට. නිර්මල බුදු බුදුදහම කියන්නේ අනිච්ච් යනු ඇතිවීමත් නැතිවීමත් ඒ අතර වෙනස්වීමයි. අනිසය හෙවත් අනිත්‍යතාවයයි. ඒ බවට ඕනෑ තරම් ත්‍රිපිටකයෙන් උපුටා දැක්විය හැකි සාක්ෂි තියෙනවා. ඒවායින් කිහිපයක් මේ සටහන අවසානයේ දක්වනවා අපි බලමු අප මිත්‍ර ලෝචන කියන කතාව. ” වහරකවාදීන්ට අනුව දුකට හේතුව කැමති සේ නැතිවීම නම්, කැමැත්ත ප්‍රහීන කළ රහතන්වහන්සේට ශාරීරික වේදනා ගෙනදෙන රෝග නොසෑදිය යුතුය. මන්දයත් වේදනාව සැමකල්හි දුඃඛයක් බැවිනි. “” යමක් අනිච්ච් නම් එය දුකකි . මෙය බුද්ධ වචනයයි . එනම් යමක් ඇතිවී නැතිවී යන කළ එයින් දුක හට ගනී. වහරකවාදීන් කියන්නේ යමක් කැමති සේ පවත්වා ගැනීමට නොහැකි නිසා දුක හට ගන්නා බවයි. එය එසේනම් රහතන් වහන්සේට කැමැත්තක් නැත. කැමැත්ත ප්‍රහාණය කර ඇත. එනයින් උන්වහන්සේට දුක හට ගැනීමට හැකියාවක් නැත .ඒ නිසා හෝ උන්වහන්සේට දුක් වේදනාව සෑදීමට හැකියාවක් නැත. උන්වහන්සේට අසනීපය නිසා දුක් හටගනී .එබැවින් දුක හටගන්නේ කැමති සේ පවා පවත්වා ගැනීමට නොහැකි යන කරුණ නිසා නොව අනිත්‍ය වී යන නිසාය .එමගින් අලුත් අර්ථකතන දැන හෝ නොදැන දීමට ගොස් වහරකවාදීන් අවුලෙන් අවුලට පත්වේ. ධර්මය නම් ස්වාක්ඛාතය. මනාකොට දේශනා කර ඇත. වැරදි නැත. මේ අයුරින් පටලැවිල්ල ඇති වන්නේ ඇතැම් ජන පෘථග්ජනයන් විසින් නව අර්ථකතන ලබාදීම නිසා ය. නමුත් වහරකවාදීන් කියන පරිදි කැමති සේ පවත්වා ගැනීමට නොහැකිය යන කතාව, යමක් කැමති ද ඒ දේ නොලැබීම ද දුකකි යන බුද්ධ වචනයට කිට්ටුය . යමක් කැමති ද ඒ දේ නොලැබීම ද දුකකි / යමක් කැමති සේ පවත්වා ගැනීමට නොහැකි වීම දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යයට අයත් එක් දුකක් පමණකි. එම කුඩා දහම් කරුණු අනිස හෙවත් අනිත්‍ය අර්ථ දැක්වීම් සඳහා භාවිතා කිරීම් බලවත් වරදකි. ඒ අනුව සූත්‍ර පිටකය කියවන සෑම විටකම දී අනිච්ච යන වචනය සඳහා වැරැදි අර්ථකථනයක් සැපයීම සිදුවේ. එමගින් බොහෝ දෙනකුට අනාගතයේ ද වර්තමානයේ ද නිවැරදි බුද්ධ වචනය ලැබීම් නැතිවී යයි. එමනිසා යම් කිසි හෙයකින් අවිද්‍යාව නිසා යම් වරදක් සිදුවී ඇත්නම් දැන හෝ නොදැන සිදුවු එම වරදින් මිදි සැබෑ බුදු දහම හඳුනාගෙන ,සැබෑ අර්ථකථන හඳුනාගෙන නිවැරදි බුදු දහමට එක්වීම නුවණැත්තන් ගේ යුතුකම යි. සියලු දෙනාට සත්‍යය වැටහේවා! ……………………………………………………………………

කිං අනිච්චං – කුමක් අනිත්‍ය ද? පඤ්චක්ඛන්ධා අනිච්චා – පංචස්ඛන්ධය අනිත්‍ය ය. කේනට්ඨේන අනිච්චා – කුමන අර්ථයෙන් අනිච්ච වේ ද? උප්පාදවයට්ඨේන අනිච්චා – ඉපදීම මරණය(ඇතිවීම නැතිවීම) යන අර්ථයෙන් අනිත්‍ය වේ. (පටිසම්භිදා මග්ගපාළියේ මහා වර්ගයේ චතුත්ථචතුක්ක කොටසේ එන පලමු කොටස.

තේජානු ද සිල්වා —

2018-02-11T12:07:41+00:00February 11th, 2018|Categories: ශ්‍රාවක සටහන්|Tags: , |